INSCRIPCIÓ AL CAMPUS MULTIESPORTIU

Inscripcions 2024 obertes

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària o ingrés al número de compte:
BANC SANTANDER: ES61 0075 1197 6506 0000 0301

Inscripció Campus multiesportiu
Sap nedar? *
Pateix Al·lèrgies i/o malalties? *
Pren medicació *

Escull la samarreta

Dates i horari

Indicar horari: *
Serveis opcionals:

Maximum file size: 5MB