INSCRIPCIÓ AL CAMPUS MULTIESPORTIU

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària o ingrés al número de compte:
ES61 0075 1197 6506 0000 0301

Inscripció Campus multiesportiu
Sap nedar? *
Pateix Al·lèrgies i/o malalties? *
Pren medicació *

Escull la samarreta

Dates i horari

Indicar dates: *
Indicar horari: *
Serveis opcionals: