INSCRIPCIÓ AL CAMPUS MULTIESPORTIU

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària o ingrés al número de compte:
BANC SABADELL: ES22 0081 0136 8200 0158 1860

Inscripció Campus multiesportiu
Sap nedar? *
Pateix Al·lèrgies i/o malalties? *
Pren medicació *

Escull la samarreta

Dates i horari

Indicar horari: *
Serveis opcionals:
Maximum upload size: 5MB