REVISIONS MÈDIQUES

El Club posa a disposició de tots els seus Federats uns Centres Mèdics de referència per fer-se les revisions medico esportives amb el corresponent Certificat Mèdic Esportiu. Aquests Centres Mèdics de referència també ofereixen ATENCIÓ SANITÀRIA D’ACCIDENTS al Federat lesionat aportant la “Declaració d’Accident” degudament complimentada.

Informació de revisions esportives i dades Centres de Reconeixement Esportiu

Circular de la FCBQ